02

Reactivarea socială & culturală

În România, patrimoniul cultural este recunoscut la nivel național ca fiind, alături de creația contemporană, principalul domeniu de interes al acțiunilor și politicilor culturale naționale, conform Strategia Pentru Cultură și Patrimoniu Național 2016-2022. La nivelul țării tot mai multe inițiative și proiecte se conturează având ca bază de dezvoltare atât patrimoniul cultural, cât și diversele forme de expresie vizuală și artistică. Și totuși, deși există progrese majore în segmentul cultural, cât și la nivelul organizațiilor non-guvernamentale din domeniu, accesul publicului larg la patrimoniul cultural și diverse forme de expresie artistică este încă limitat. Viziunea proiectului nostru și oportunitatea acestuia sunt construite având la bază aceste nevoi și utilizează creativitatea nu doar ca formă de promovare a patrimoniului și a diverselor arte vizuale, ci și ca factor de dezvoltare a unui produs cultural pe termen lung cu impact în sectoare diverse. Proiectul se află la confluența dintre creativitate, arhitectură și utilizarea noilor tehnologii în vederea susținerii pilonului cultural ca factor de dezvoltare durabilă, de dezvoltare socială și diversificare a ofertei culturale existente pe piață. Reactivarea socială și culturală a centrului istoric a orașului stațiune Băile Herculane are în vedere o serie de proiecte culturale și educative, ce au ca scop implicarea publicului larg în reactivarea patrimoniului cultural al Băilor.

Obiective generale:

  • Stimularea dezvoltării sociale și culturale;
  • Susținerea diversității culturale și utilizarea culturii ca factor de dialog între comunități diverse;
  • Promovarea patrimoniului cultural de pe teritoriul României și creșterea nivelului de conștientizare a legăturii dintre obiectele de patrimoniu și arta vizuală, ca formă de expresie culturală;
  • Susținerea producției culturale și a modalităților diverse de expresie;
  • Crearea unui cadru pedagogic de formare a viitorilor specialiști în domeniu;

Reactivarea socială & culturală

În România, patrimoniul cultural este recunoscut la nivel național ca fiind, alături de creația contemporană, principalul domeniu de interes al acțiunilor și politicilor culturale naționale, conform Strategia Pentru Cultură și Patrimoniu Național 2016-2022. La nivelul țării tot mai multe inițiative și proiecte se conturează având ca bază de dezvoltare atât patrimoniul cultural, cât și diversele forme de expresie vizuală și artistică. Și totuși, deși există progrese majore în segmentul cultural, cât și la nivelul organizațiilor non-guvernamentale din domeniu, accesul publicului larg la patrimoniul cultural și diverse forme de expresie artistică este încă limitat. Viziunea proiectului nostru și oportunitatea acestuia sunt construite având la bază aceste nevoi și utilizează creativitatea nu doar ca formă de promovare a patrimoniului și a diverselor arte vizuale, ci și ca factor de dezvoltare a unui produs cultural pe termen lung cu impact în sectoare diverse. Proiectul se află la confluența dintre creativitate, arhitectură și utilizarea noilor tehnologii în vederea susținerii pilonului cultural ca factor de dezvoltare durabilă, de dezvoltare socială și diversificare a ofertei culturale existente pe piață. Reactivarea socială și culturală a centrului istoric a orașului stațiune Băile Herculane are în vedere o serie de proiecte culturale și educative, ce au ca scop implicarea publicului larg în reactivarea patrimoniului cultural al Băilor.

Obiective generale:

  • Stimularea dezvoltării sociale și culturale;
  • Susținerea diversității culturale și utilizarea culturii ca factor de dialog între comunități diverse;
  • Promovarea patrimoniului cultural de pe teritoriul României și creșterea nivelului de conștientizare a legăturii dintre obiectele de patrimoniu și arta vizuală, ca formă de expresie culturală;
  • Susținerea producției culturale și a modalităților diverse de expresie;
  • Crearea unui cadru pedagogic de formare a viitorilor specialiști în domeniu;

Baia de Arhitectură

Proiectul școlii de vară a fost implementat pentru prima oară în vara anului 2018, având un program pedagogic complex, care a inclus activități teoretice și excursii în teren pe tema restaurării, studii de urbanism istoric în vederea descoperirii tehnicilor de punere în valoare a arhitecturii în stilul barocului austriac, și procesul complet de realizare a unei instalații urbane cu rol de adunare a comunității, de relaxare și joacă, de la stadiul de concept până la inaugurare. Din acest punct de vedere, ediția din 2018 a școlii de vară nu numai că a adus în atenția specialiștilor și a publicului larg un nou program de arhitectură din sfera turistic și a contribuit la pregătirea multidisciplinară a viitorilor experți în domeniu, dar a și îmbogățit mediul urban și viața comunității locale cu o instalație urbană, amplificând astfel impactul proiectului.
Ediția a doua (2019) s-a concentrat pe recuperarea unui spațiu aflat în așteptare , în centrul istoric, care în trecut era definit de o promenadă și un foișor pe malul Cernei. 16 studenți, timp de 10 zile, au proiectat și executa la fața locului un spațiu de relaxare care să susțină activități culturale și comunitare – Pavilionul Naiada. Proiectul este co-finanțat de către Ordinul Arhitecților prin Timbrul de Arhitectură și de către Fundația Prințului și este susținut de către Primăria Băile Herculane, Ordinul Arhitecților Filiala Timiș și Direcția Județeană pentru Cultură Caraș-Severin.

HerculTURA

Asociația Locus a inițiat, organizat și ghidat tururi de arhitectură prin Băile Herculane. În 2018, de aceste tururi au beneficiat peste 500 de oameni, printre care și Excelența Sa, Ambasadorul Marii Britanii Paul Brummell.

Șantierul Cultural Băile Herculane

a propus un hibrid de evenimente culturale care să îmbine fascinația patrimoniului arhitectural al Băilor Herculane cu arta vizuală (pictura murală, sculptura, intervenție în spațiul public, animație digitală) și comunitatea. Proiectul a urmărit utilizarea puterii de regenerare comunitară a patrimoniului și medierea între mai multe categorii de public prin prin reactivarea unui spațiu nefolosit, valoros din punct de vedere arhitectural și istoric, și organizarea de activități cu triplu rol: de interpretare a patrimoniului construit al stațiunii pentru turiști și comunitate, de a muta atenția dinspre trecut înspre prezent și viitor prin realizarea și prezentarea de creații de artă contemporană, și de creare unui spațiu în care comunitatea locală să poată împărtăși la rândul ei din abilitățile, talentele și preocupările sale.
Printre activități menționăm ateliere de artă, ateliere pentru copii, tururi de arhitectură, ateliere de machetare. Printre invitați se află Dona Arnakis, Linda Barkasz, Gabriel Cosma, Alin Popa, Radu Popovici, Ilie Duță, Gabriel Ursu, Matei Păcurar, Levente Kozma și Mihai Drăgan.
Proiectul este co-finanțat de către Ordinul Arhitecților prin Timbrul de Arhitectură și de către Fundația Prințului și este susținut de către Primăria Băile Herculane, Ordinul Arhitecților Filiala Timiș și Direcția Județeană pentru Cultură Caraș-Severin.

I Got Marked

Unul dintre cele mai importante obiective ale Asociației este acela de a include Ansamblul Arhitectural din Băile Herculane în patrimoniul UNESCO. Acest demers a fost început prin inițierea unei campanii, cât și a unui dialog cu diverse Instituții ale Statului, și membri ai diverselor comitete UNESCO din străinătate.