01

Reactivarea Băilor Neptun

Reactivarea clădirii monument istoric Baia Neptun presupune un amplu proiect de restaurare și reconversie, dezvoltat prin intermediul unei abordări multidisciplinare și transversale între diverse domenii precum arhitectura, restaurarea, proiectarea structurilor, turism, cultură și artă, cât și cea a turismului balnear. Proiectul este construit având în vedere atât nevoile orașului stațiune Băile Herculane și a comunității sale locale, cât și a comunității temporare și anume turiștii. Proiectul sprijină și promovează conceptul de guvernanță participativă, reactivarea Băilor Neptun are în vedere două tipologii de abordări, una bottom-up prin implicarea publicului larg și a voluntarilor în dezvoltarea proiectului, și o abordare top-bottom, prin implicarea specialiștilor din diversele domenii integrate. Caracterul inovator al proiectului este definit de integrarea principiului de guvernanță participativă și a valorilor europene de dezvoltare durabilă a patrimoniului, sub tutela unui grup de tineri arhitecți.

Reactivarea Băilor Neptun

Reactivarea clădirii monument istoric Baia Neptun presupune un amplu proiect de restaurare și reconversie, dezvoltat prin intermediul unei abordări multidisciplinare și transversale între diverse domenii precum arhitectura, restaurarea, proiectarea structurilor, turism, cultură și artă, cât și cea a turismului balnear. Proiectul este construit având în vedere atât nevoile orașului stațiune Băile Herculane și a comunității sale locale, cât și a comunității temporare și anume turiștii. Proiectul sprijină și promovează conceptul de guvernanță participativă, reactivarea Băilor Neptun are în vedere două tipologii de abordări, una bottom-up prin implicarea publicului larg și a voluntarilor în dezvoltarea proiectului, și o abordare top-bottom, prin implicarea specialiștilor din diversele domenii integrate. Caracterul inovator al proiectului este definit de integrarea principiului de guvernanță participativă și a valorilor europene de dezvoltare durabilă a patrimoniului, sub tutela unui grup de tineri arhitecți.

Etapele proiectului

Proiectul este segmentat într-o serie de etape, stabilite strategic având în vedere situația juridică a imobilului, cât și conceptele europene de dezvoltare durabilă a patrimoniului cultural. Prima etapă este intervenția de urgență, ce are ca scop stoparea degradării și înlăturarea etichetei de pericol public. Această etapă a fost parțial executată în anul 2019.

Astăzi suntem în etapa în care trebuie să efectuăm lucrări de mare amploare – desfacerea și refacerea a trei acoperișuri și consolidarea zidăriei în respectivele sectoare.

Vom considera această etapă ca fiind Etapa II a proiectului.

>

Etapa I

Intervenție de urgență cu scopul punerii în siguranță a imobilului monument istoric Baia Neptun

  • Lucrări de sprijinire a elementelor aflate în stadiu de colaps
  • Lucrări la nivelul învelitorii – înlocuirea tablei perforate sau
  • Înlocuirea jgheaburilor și a burlanelor
  • Sprijiniri de bolți și planșee
  • Lucrări la nivelul șarpantei – înlocuirea elementelor degradate și sprijinirea zonelor critice
  • Protejarea elementelor ornamentale – statui și fântâna de majolică
  • Igienizarea clădirii
  • Închideri laterale pentru stoparea accesului

Menționăm că toate lucrările au caracter reversibil și nu afectează caracterul istoric al casei.

Costul lucrărilor pentru punerea în siguranță este de 100.000 de euro.

Proiectul a fost dezvoltat în perioada noiembrie 2017 – aprilie 2018, și a avut ca scop înlăturarea etichetei de pericol public, pe care clădirea o reprezintă datorită degradărilor structurale majore.

Menționăm că proiectul tehnic și devizul economic au fost dezvoltate cu aproximativ un an înainte de prăbușirea unui sector al clădirii, astfel că intervențiile necesare actualizate la stadiul actual al clădirii sunt într-un număr mai mare.

>

Etapa II

Proiectul de punere în siguranță a fost defalcat în două etape, în funcție de sumele strânse din donații de către Asociație. Așadar în anul 2019 am efectuat lucrări de punere în siguranță, iar ulterior în perioada 2020 – 2022 am efectuat lucrări de întreținere și mentenanță. În anul 2022 am executat un eșafodaj pe toată lungimea fațadei Băilor Neptun, întrucât strada Izvorului va fi deschisă traficului auto.

În anul 2021 și 2022 am efectuat o serie de vizite pe șantier cu ingineri și experți, care au evaluat starea clădirii, iar constatarea finală a fost că cel puțin trei sectoare ale clădirii sunt grav avariate structural și pre-colaps. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Băile Neptun sunt în punctul prăbușirii.

Acest aspect ne-a determinat să ne schimbăm strategia.
Acum focusul principal sunt:
1. Desfacerea și refacerea celor trei acoperișuri și consolidarea zidăriei în cele trei sectoarea avariate structural;
2. Atragerea de sponsori atât naționali, cât și internaționali;
3. Dezvoltarea unei campanii de promovare a subiectului la nivel internațional;
4. Cooptarea în cadrul proiectului a unor experți de renume în domeniul restaurării, a unor meșteșugari, e unor firme de execuție de top.
5. Integrarea unui consiliu consultativ de experți în cadrul proiectului.

Zonele cele mai grav afectate structural sunt
1. Sectorul A
2. Sectorul C
3. Sectorul I

Costul acestor lucrări, la o primă estimare, este de 15 – 20.000 euro / sector.
Totalul este 60.000 euro.

Before & after:

Prima etapă de punere în siguranță

Informaţii & cronologie

Proiectul tehnic a fost elaborat în baza unui Protocol de Colaborare cu Primăria Băile Herculane, de o echipă de specialiști și voluntarii din partea Asociației Locus. Protocolului de Colaborare cu numărul de înregistrare 8779 din 04.04.2018 încheiat între U.A.T. ORAȘUL BĂILE HERCULANE și ASOCIAȚIA LOCUS, încheiat în baza HCL nr.24/27.03.2018, în conformitate cu prevederile dispozițiilor legale cuprinse în art.36, alin 7, lit A din Legea 215/2001,  ce are ca obiect punerea în siguranță, reabilitarea și punerea în valoare a imobilului construcție – Baia Neptun  – proprietatea Unității Administrativ Teritoriale, cuprins în CF 30374 Băile Herculane, sub nr. Top 49/B și nr cad 30374- C1.

Proiectul tehnic a fost trimis de către administrația locală spre avizare către Direcția Județeană pentru Cultură Caraș-Severin, care susține demersurile pentru salvarea clădirii, și care a dat un aviz pozitiv proiectului.

În data de 08.11.2019,  Asociația Locus a încheiat un Act Adițional Nr.1, Anexă la HCL Nr.68/08.11.2019. Obiectul actului adițional îl reprezintă sponsorizarea U.A.T. ORAȘUL BĂILE HERCULANE de către Asociație. Valoarea estimată a lucrărilor din prima etapă este de 58.000 de euro.

Informaţii & cronologie

Proiectul tehnic a fost elaborat în baza unui Protocol de Colaborare cu Primăria Băile Herculane, de o echipă de specialiști și voluntarii din partea Asociației Locus. Protocolului de Colaborare cu numărul de înregistrare 8779 din 04.04.2018 încheiat între U.A.T. ORAȘUL BĂILE HERCULANE și ASOCIAȚIA LOCUS, încheiat în baza HCL nr.24/27.03.2018, în conformitate cu prevederile dispozițiilor legale cuprinse în art.36, alin 7, lit A din Legea 215/2001,  ce are ca obiect punerea în siguranță, reabilitarea și punerea în valoare a imobilului construcție – Baia Neptun  – proprietatea Unității Administrativ Teritoriale, cuprins în CF 30374 Băile Herculane, sub nr. Top 49/B și nr cad 30374- C1.

Proiectul tehnic a fost trimis de către administrația locală spre avizare către Direcția Județeană pentru Cultură Caraș-Severin, care susține demersurile pentru salvarea clădirii, și care a dat un aviz pozitiv proiectului.

În data de 08.11.2019,  Asociația Locus a încheiat un Act Adițional Nr.1, Anexă la HCL Nr.68/08.11.2019. Obiectul actului adițional îl reprezintă sponsorizarea U.A.T. ORAȘUL BĂILE HERCULANE de către Asociație. Valoarea estimată a lucrărilor din prima etapă este de 58.000 de euro.

Bunul imobil Băile Neptun este compus din teren cu suprafața de 2.900 mp intabulat în cartea funciară nr. 30374 Băile Herculane, nr. cadastral 30374, și construcția monument istoric având suprafața construită la sol de 2.759 mp având nr. cadastral 30374-C1.

Bunul imobil a fost achiziționat de soții Verbițchi Valeriu și Verbitchi Alexandrina în 2009 de la societatea Hercules S.A. Ulterior, doar clădirea a fost transferată către Orașul Băile Herculane (în mod eronat apare în CF Consiliul Local, adevăratul proprietar fiind UAT) în baza contractului de schimb nr. 2754/2012.

In cartea funciara sunt notate mai multe sechestre cu privire la bun.

Două dintre sechestre, cele de natură penală, vizează doar terenul. Celelalte două sechestre, care *par a fi fost instituite într-o executare silită, vizează atât terenul cât și clădirea. Instituirea sechestrelor civile asupra clădirii este cel mai probabil o eroare, acestea fiind ulterioare momentului transferului clădirii către municipalitate. Nu am obtinut alte informații cu privire la sechestrele civile.

În ceea ce privește sechestrele penale:

(i) primul vizează un litigiu care a fost soluționat pe latură penală, mai este în derulare procesul civil care e în faza de apel, are următorul termen în 14 mai 2020;

(ii) al doilea sechestru vizează un dosar care e încă în faza de urmărire penală, deci estimăm că va mai dura o perioada lungă de timp până când se finalizează;

*Nu avem acces la toate documentele privind situația juridică a imobilului.

Proprietarii privați nu își dau acordul pentru ca Baia Neptun să fie pusă în valoare, iar sechestrele ne împiedică accesarea unui axe de finanțare europene/naționale, de aceea singurul tip de lucrare pe care îl putem face momentan este punerea în siguranță și înlăturarea etichetei de pericol public.

Ne propunem securizarea clădirii din punct de vedere juridic, pentru a putea dezvolta o strategie integrată pe termen lung în ceea ce privește refuncționalizarea casei.

Executarea lucrărilor de punere în siguranță dezvoltate în cadrul proiectului tehnic Nr.17068/2017, a fost defalcat în două etape, în funcție de donațiile și sponsorizările colectate de Asociație.

Prima etapă a fost executată în luna noiembrie a anului 2019 și a fost încheiată cu succes.

Ce am reușit până acum? În timpul primei etape de punere în siguranță am intervenit în 12 zone la nivelul învelitorii, am igienizat clădirea – 220 mc de moloz și gunoi au fost eliminați din interior (peste 70 camionete), am protejat fântâna de majolică, am blocat accesele în clădire, am sprijinit două șarpante și patru planșee, am curățat terasele exterioare și acoperișul, burlanele și jgheaburile de vegetație, mușchi și moloz, toate elementele constructive și ornamentale aflate în prag de colaps, reprezentând un pericol public au fost depozitate în interiorul clădirii, iar toate elementele deja prăbușite au fost paletate și depozitate la interior. Toate aceste lucrări sunt reversibile și temporare, și au ca scop stoparea degradărilor produse prin infiltrații ale apei meteorice, prin prăbușiri ale elementelor instabile și din păcate, și cele făcute de mâna omului – furt, spargerea elementelor ornamentale.